Usluge

Hardverska i softverska
podrška vašem poslovanju.

IT Administracija vrši usluge iz oblasti hardvera, softvera i umrežavanja za potrebe vašeg poslovanja. Bilo da ste u našem gradu ili ne, putem web link-a možemo da vam pomognemo da brzo i efikasno rešite problem. Takođe nudimo mesečno održavanje vašeg IT okruženja i konstantu podršku.

IT Administracija Hardver

Hardver

Usluge održavanja infrastrukture i IT opreme.

IT Administracija Softver

Softver

Usluge instalacije i održavanja aplikativnih softvera.

IT Administracija umrežavanje

Umrežavanje

Usluge umrežavanja računara i štampača u vašoj kancelariji.

Windows

Reinstalacija Windows operativnog sistema.

Rešavanje Windows grešaka i problema.

Ćišćenje virusa.

Microsoft Office

Instalacija Office programa.

Rešavanje Office grešaka i problema.

Edukacija zaposlenih (pisanje procedura i tutorijala).

Hardware

Hardverska podrška za računare.

Instalacija štampača, skenera, čitača ličnih karti.

Zamena komponenti. 

Savetovanje

Postavljanje infrastrukture novog okruženja.

Kupovina nove opreme.

Proširenje postojeće IT opreme.

Konsultantske usluge.

REMOTE

Podrška na daljinu

Online podrška putem Any Desk ili Team Viewer softvera za brzo rešavanje zahteva i problema.

IT Administracija Remote podrška
IT Administracija Remote podrška
IT Administracija Data recovery spašavanje podataka
DATA RECOVERY

Spašavanje podataka

Vraćanje podataka sa neispravnih računara.

Čišćenje bad sector-a sa hard diska.

Migracija i backup operativnog sistema i podataka.

Ponuda

U prilici smo
da Vam ponudimo podršku za različite servise

Infrastrukturu jednog preduzeća ne čine samo računari, već i progami, ruteri, internet, skeneri, štampači. Nudimo Vam podršku za svaki od navedenih servisa kroz sam rad ali i konsultacije.
IT Administracija
Održavanje računara

Servis računara, čišćenje, zamena komponenti, konslutacije.

IT Administracija d
Windows

Instalacija i reinstalacija Windows operativnog sistema. Uklanjanje i rešavanje grešaka.

IT Administracija d
Umrežavanje

Umrežavanje računara, štampača. Brža razmena dokumenata.

IT Administracija d
Office

Instalacija i reinstalacija Office programa. Uklanjanje i rešavanje grešaka.

IT Administracija d
Instalacija programa

Podrška za instalaciju i održavanje softvera razilčitih proizvođača.

IT Administracija d
Savetovanje

Nabavka opreme, instalacija infrastrukture, proširenje postojećih kapaciteta.

KONTAKT